Életmód Emberek Megható Nők

A milliomos találkozik egy hajléktalan lánnyal, akinek ugyanolyan anyajegye van, mint neki.

Egy milliomos találkozik egy hajléktalan lánnyal az utcán, és miközben pénzt koldul, hogy etesse őt és az anyját, véletlenül rájön, hogy ő az apja.

“Gratulálok Caroline, négy hónapos terhes vagy! Egy nagy szemű, pufók orvos izgatottan kiált fel, amikor bejelenti a fiatal nő által elvégzett vizsgálat eredményét.

Az orvosnő, aki a névtábláján Dr. Melissa Foster néven mutatkozott be, arra számított, hogy Carolyn ugyanilyen izgatottan reagál a hírre.

“Mi a baj? kérdezte Melissa.

“Semmi, doktor úr, csak nem tudok többé azzal a fiúval lenni – mondta Carolyn könnyek között.

Melissa nem tudta, hogyan reagáljon a hirtelen jött könnyekre, de nem kellett rakétatudósnak lenni ahhoz, hogy rájöjjön, Carolyn az apja gyermekére gondol.

Ő volt Colt, egy sikeres texasi farmer fia, és Carolyn aznap jött rá a kapcsolatra, amikor felfedezte a benne növekvő babát.

Aznap Carolyn beugrott egy boltba, hogy bevásároljon, és észrevette, hogy Colt egy nővel és egy gyerekkel néz végig a folyosón. Carolyn ekkor hallotta, hogy a gyermek beszél.

“Anyu, egy tábla csokoládét akarok” – mondta a gyerek.

Colt volt az. Ehelyett anélkül hagyta el a boltot, hogy megvásárolta volna a kívánt terméket, és a könnyektől elhomályosult látással hazament.

Otthon, miután egy ideig égette a zsebkendőjét, hirtelen rosszul lett. Carolyn attól tartott, hogy ezen a héten már negyedszer kapott influenzát.

Másnap nagy szomorúsággal ment be a kórházba egy teljes kivizsgálásra. Tudni akarta, hogy mi történt, ha történt egyáltalán valami.

Carolyn egy enyhe megfázásra vagy influenzára számított, nem pedig arra a hírre, hogy négy hónapos terhes. A nő számára, aki előző nap lefeküdt azzal a férfival, akivel viszonya volt, ez is nagy megrázkódtatás volt.

“Köszönöm, Dr. Foster” – volt minden, amit Carolyn motyogni tudott. Csak arra tudott gondolni, hogy a dolgok másképp is alakulhattak volna. Elképzelése szerint Colt örömmel fogadta volna a babahírt, és elkezdték volna tervezni a további közös életüket.

Nem bírom elviselni azt a traumát, hogy Colt és a családja kigúnyol engem, amiért Colt gyerekét várom – mondta magában -, mindkettőnknek jobb lenne, ha eltűnnék Colt életéből, hogy ne vegye észre. Nemcsak engem és a gyerekeimet bánthatná, de talán úgy döntene, hogy elválaszt minket egymástól, és a gyerekeinket vele és a családjával kellene együtt élniük.

Carolyn hazatérve azt vette észre, hogy több hangpostaüzenetet is kapott Colt-tól.

Hazudsz – mondta az üzenetrögzítőbe, és azonnal elkezdte összepakolni a kis utazótáskáját.

Ha nem tudja elérni Coltot telefonon, akkor Colt hívja őt otthon. Azok után, amit vele tett. Sietve összepakolt, és elindult a repülőtérre, hogy elérje a Houstonból induló utolsó járatot.

Néhány perccel az indulás után Colt megérkezett a lakására, de nem tudott bejutni; egy perc kitartó kopogtatás után mogorván kijött Carolyn szomszédja.

“Nézze, nem látja, hogy nincs bent senki?” – morogta egy pókerarcú, szőrös férfi. “Egy kis bőröndnyi ruhával jöttél ki, kifelé” – mondta, és hazament, becsapva maga mögött az ajtót.

Colt soha többé nem vette fel a kapcsolatot Carolynnal. Rendszeresen meglátogatta a lakását, és egy nap üresen találta.

Múlt héten költözött ki a cuccait – mondta neki egy szomszéd.
Amikor a baba megszületett, Carolyn rájött, hogy a kislány pont úgy néz ki, mint az apja, egészen az arcán lévő szív alakú anyajegyig. Az anyajegy még feltűnőbb volt, mert a kislány örökölte az édesanyja sápadt bőrét.

Carolyn egy étteremben vállalt takarítói munkát, hogy gondoskodni tudjon a lányáról. A szüleivel élt, de a magas gyógyszerköltségek miatt egyiküknek sem volt sok pénze.

Carolyn Trinitynek nevezte el a lányát, és mindent megtett, hogy megfelelően nevelje. Ennek ellenére a gyermek úgy nőtt fel, hogy pontosan tudta, mi folyik otthon.

Amikor 5 éves volt, meglátott egy hajléktalan férfit az utcán koldulni, és úgy döntött, hogy segít az édesanyjának. Ennek érdekében gyakran lógott az iskolából, lógott az órákról, és csak később tért haza.

Egy nap egy ebédelni siető emberekkel teli utcasarkon meglátott egy magas, jóképű férfit, akinek az arcán elgondolkodó kifejezés volt. Colt Carolynra gondolt. Miközben drága kabátja szegélyét rángatta, azon tűnődött, miért hagyta el a lány.
“Uram, van egy pennyje?

Colt a zsebében halászott egy pennyért, de rájött, hogy a nő nagyon hasonlít rá. Becsukta és kinyitotta a szemét, hogy megnézze, nem hallucinál-e. De amikor meglátta a pontosan ugyanolyan zúzódásokat a lány arcán, megdermedt a döbbenettől, és szédülni kezdett.

Lány… – suttogta, mire a lány összerezzent. Colt rájött, hogy a lány valószínűleg ugyanúgy meglepődött, mint ő.

“Ugyanaz a jelünk van – mondta komor hangon. “Anya szerint a királyi családé.

Colt megdöbbent a történtek hallatán. A lánynak nemcsak az ő anyajegye volt, hanem kék szeme és telt ajka is. De meg volt győződve róla, hogy semmiképpen sem lehet olyan gyereke, akit nem ismer fel.

Te vagy a lányom?

Az enyém? – Nem tudom, te hogy vagy vele, de nekem van anyukám – válaszolta a lány. “Adj egy kis pénzt.

“Szerintem te vagy a lányom – mondta Colt.
A kisfiú szíve összeszorult e szavak hallatán, és az ajkai is úgy görbültek, mint a lányé, de arra koncentrált, hogy megszerezze a pénzt, amit akart.

“Egyébként van rá esély, hogy láthatom az apámat?

Válaszul a fiú előhúzott néhány dollárt a tárcájából, és megígérte, hogy odaadja az anyjának, ha az engedi, hogy egyszer meglátogassa.

“Anya szerint nem szabad idegeneket követni, de te nem tűnsz rossz embernek – mondta a Trinity.

Nem sokkal később beleegyezett az alkuba, elvette Colt pénzét, és a fiúval a háta mögött hazasietett.

Amikor hazaért, Carolyn a padlón feküdt sírva.
“Anya?” – kérdezte. A Szentháromság azt mondta.

Carolyn kinyitotta a szemét, ránézett a lányára, és azt mondta: – Tri, miért szöktél el az iskolából? Aggódtam érted.

Szia!

Carolyn néma csöndbe burkolózott Colt megjegyzésétől, aki az ajtóban állt. Aztán lassan az ajtó felé fordult, és megtalálta volt barátját.
“Colt? Motyogta, az arca sápadt volt.

Trinity, aki nem tudta, hogy mi folyik itt, továbbra is azt mondta az anyjának, hogy segíteni akar neki pénzt keresni, hogy ne kelljen többet dolgoznia. Megállt, amikor észrevette, hogy az anyja már egy ideje őt bámulja.

‘Miért hagytál el engem? Miért nem beszéltél velem?” A hangja tele volt érzelmekkel.

“Láttalak, Colt” – mondta könnyes szemmel. Olyan boldognak tűntél egy másik családdal!”
“De azt mondtad, hogy öt évvel azelőtt, hogy találkoztunk, elváltál” – morogta a férfi. “Ezért hagytál el engem?

Caroline megdöbbent annak következményein, amit Colt mondott neki. Soha nem árulta el őt? Hogy dobhatta el így a jövőjüket?

Az érzelmi felfordulás és a különböző munkái miatti kimerültség kombinációja annyira megrémítette Coltot, hogy helyben elájult.

Kórházba szállították, felvették, és infúziót kapott, hogy stabilizálják a belső szerveit. Közben Colt a Trinityvel a bérelt lakásában várta az édesanyját, hogy visszatérjen.

Carolynt még aznap este hazaengedték, és Colt hazavitte. Gyakran használta ezt a három hálószobás lakást, amikor New Yorkban tartózkodott.

Amikor azonban Carolyn belépett, ugyanazt a nőt és gyermeket találta, akit néhány évvel korábban Colt otthonában látott. És meglepődött, amikor Colt a húgaként mutatta be neki.

Caroline szomorúan vette észre, hogy mennyire rosszul döntött elhamarkodottan, és mennyi fájdalmat okozott neki. A szeretője sosem volt becsületes ember.

Hosszas és mélyreható beszélgetés után Colt és Carolyn úgy döntöttek, hogy újrakezdik az egészet.

Mit tanultunk ebből a történetből?

Gondolkodjunk alaposan, mielőtt elhamarkodott döntéseket hozunk. Carolyn szembesült azzal, amit férje hűtlenségének vélt, és ahelyett, hogy megpróbált volna a végére járni a dolognak, úgy döntött, hogy előbb elmegy. Megpróbálta elkerülni a további szívfájdalmat egy elhamarkodott döntéssel, de végül csak még több fájdalmat okozott magának.
Nem futhat el minden elől. Caroline azért menekült el Colt elől, mert úgy gondolta, hogy a férfi rosszul bánna vele, ha megtudná, hogy házasságon kívüli gyermeke van. Ahelyett, hogy felnőttként kapcsolatba lépett volna Colt-tal, úgy döntött, hogy elszökik, hogy egyedül nevelje fel a gyermeket. Ha a sors nem avatkozik közbe, Carolyn megfosztotta volna magát és a lányát egy jó férjtől és apától.

Oszd meg ezt a történetet barátaiddal. Talán felvidítja a napjukat és bátorítja őket.

 

via