Életmód Emberek Férfiak Humor Megható

A magyar kalandor, aki megtévesztette a világ lakosságának jelentős részét.

Az 1879-ben Pakson született Trebitsch-Lincoln Ignác a 20. század egyik leghírhedtebb szélhámosaként vonult be a történelembe.

Bizonyára mindenki találkozott már olyan emberrel, mint Trebitsch Ignác. A kivételes beszéd- és meggyőzőképességgel megáldott fiatalember figyelemre vágyott. És mindent megtett azért, hogy minden szem rá szegeződjön.

Főszereplőnk presbiteriánus lelkész, buddhista szerzetes, író és brit parlamenti képviselő volt. Kémkedési múltja miatt azonban mindenhol, ahová csak ment, kémnek tartották, és joggal. Trebitsch dolgozott magyar, német, angol, amerikai, francia, csehszlovák, bolgár, kínai, japán és valószínűleg más titkosszolgálatoknak is, gyakran egyszerre. Puccsok sorozatát szervezte meg Európában és Ázsiában, miközben londoni és New York-i börtönökben is ült. Olyan történelmi személyiségekkel is találkozott, mint Winston Churchill és Adolf Hitler.

De hogyan sikerült elérnie a teljesítmények ilyen figyelemre méltó listáját? Egy rövid cikk nem tud igazságot tenni teljes élettörténetének, de Ignác már nagyon fiatalon elkezdte hírhedt hazudozását és nyelvtanulását. Tízéves korára már folyékonyan beszélt németül és franciául, és már Budapesten élt a családjával. Amint nagykorú lett, útnak indult, és hamarosan a titkosszolgálatok világába került. Zsidó származása ellenére Hamburgban áttért a kereszténységre, és az ír presbiteriánus egyház tagja lett. Tanulmányai során találkozott a mélyen vallásos Margarettel, és egymásba szerettek. Kanadába utaztak, ahol Ignác beiratkozott a McGill Egyetem teológiai programjára. Egy év alatt befejezte tanulmányait, és az ír presbiteriánus egyház lelkészévé szentelték, a keresztségben pedig felvette a Timóteus nevet. Most már megházasodhatott, és nem vesztegette az időt, és feleségül vette német kedvesét. Később három közös fiuk született.

Ebben az időben kezdődött politikai karrierje, vagy inkább ámokfutása. Nevét az angolosabban hangzó Tribichre változtatta, és második vezetéknévként hozzáadta a Lincolnt. Ettől kezdve minden angol nyelvű dokumentumot Ignatius Timothy Tribich-Lincoln, vagy röviden I.T.T. Lincoln néven írt alá. De nem sokáig maradt Angliában. Belgiumba költözött, ahol állítólag a munkásosztályt tanulmányozta egy társadalomtudományi kutatóirodában, de a valóságban három évig a brit hírszerzés kémjeként dolgozott. 1909-re gazdag ember lett, és visszatért Angliába. A következő választásokon a Liberális Párt jelöltjeként indult a darlingtoni parlamenti mandátumért. A kampány közepén a helyi hírszerző ügynökség segítségével megkapta a brit állampolgárságot. Megválasztását nem kisebb személyiségek segítették, mint Lloyd George és Winston Churchill, aki a Konzervatív Pártból a Liberálisokhoz disszidált, és később miniszterelnök lett. Trebitsch alig több mint harmincévesen már nagy kockázatot vállalt, brit parlamenti képviselőként szolgált, miközben a bolgár, a német és a brit hírszerzésnek is dolgozott.

Trebitsch Ignác lenyűgöző élete

Trebitsch Ignác sok tehetséggel és még több kalanddal rendelkező ember volt. Magyarországon született 1879-ben, és váratlan fordulatokkal teli életet élt. Hirtelen fellobbanó inspirációtól vezérelve eladta angliai házát, és két nagyobbik fiát egy svájci bentlakásos iskolába íratta. Ezután feleségével és legkisebb gyermekével Bukarestbe költözött, ahol egy ötvenszobás palotát bérelt egy angol komornyikkal. Extravagáns életmódja azonban rövid életű volt, mivel olajkutak kimerülése miatt csődbe ment, és az első világháború kitörésekor visszatért Angliába.

Angliába visszatérve szerződést kötött egy amerikai kiadóval, hogy könyvet írjon a kémkedésről. A könyv tartalma nagyrészt az ő élénk fantáziájának terméke volt, de elég okot szolgáltatott arra, hogy a brit kormány letartóztassa őt New Yorkban. Börtönbe zárták, és mivel feltételezhetően értett a titkos kódokhoz, az amerikai titkosszolgálat megbízta a titkosított német táviratok megfejtésével. Bár nem rendelkezett ilyen jellegű ismeretekkel, egy ideig blöffölt, ami lehetővé tette számára, hogy ideiglenesen elhagyja a börtönt. Ezt a lehetőséget kihasználva megszökött.

De ez csak a kezdete volt Trebitsch hihetetlen útjának. 1919-ben Berlinbe utazott, hogy az akkoriban feltörekvő fiatal radikális politikussal, Adolf Hitlerrel tárgyaljon egy puccskísérletről. És ha ez nem lenne elég abszurd, Bécsbe visszatérve első tette az volt, hogy a francia titkosszolgálatnak felfedte egy német-magyar jobboldali összeesküvés terveit, amiért 25 000 cseh korona jutalmat kapott. Ezután 500 000 koronáért eladta a dokumentumokat a prágai csehszlovák titkosszolgálatnak, de végül csak 200 000 koronát kapott. Bécsben beperelte a csehszlovák kormányt, de az ügyet elvesztette.

Ettől el nem riadva ismét az Egyesült Államokat vette célba, de az FBI átlátott hamis személyazonosságán, és ismét menekülnie kellett. Olyan helyekre utazott, mint Manila és Ceylon, ahol még egy buddhista kolostorban is megszállt, hogy elmeneküljön az őt körülvevő káosz elől. Itt értesült arról, hogy Angliában élő fiát, Johnt gyilkosságért halálra ítélték. Mindenáron jelen akart lenni a kivégzésen, de egy technikai hiba miatt csak Amszterdamba jutott el a kivégzés idejére. E családi tragédia után tizenöt évig élt Chao Kung néven, buddhista szerzetesként. Képességei itt sem hagyták cserben, hiszen apáttá és a buddhista vallási közösség fontos személyiségévé emelkedett. Még buddhista szemináriumokat is vezetett Sanghaj francia negyedében. Végül az egykori paksi fiú Kínában mandarin lett, és megalapította az Igazság Ligáját, egy buddhista propagandaszervezetet (érdekesség: emblémájukon egy kettéosztott földgömb volt látható, középen egy horogkereszttel), amely folyóiratokat is kiadott. Ez azonban valószínűleg csak álca volt jelenlegi titkosügynöki tevékenységéhez.

1931-ben adta ki önéletrajzát, amelyben a 20. század legnagyobb kalandoraként emlegette magát. Néhány évvel később honvágya támadt, és leveleket kezdett küldeni a magyar kormány legmagasabb rangú tagjainak, köztük Horthy Miklós kormányzónak, amelyben kérte, hogy magyar állampolgárként térhessen vissza szülőföldjére. Kéréseit azonban figyelmen kívül hagyták, mivel a magyar hatóságok tisztában voltak múltjával. Sanghajban hunyt el 64 éves korában, temetésén több százezer ember, köztük kínai miniszterek vettek részt. Nem csoda, hogy Trebitsch Ignác elképesztő karrierje megihlette Rejtő Jenőt, aki róla mintázta a Piszkos Fred, a kapitány című regényében Buzgó Mócsing karakterét.